protipožární ochrana

Dle získaného osvědčení provádíme protipožární zabezpečení prostupů kabelových tras, platového potrubí, kovového potrubí, stavebních spár a protipožárních nástřiků kabelů včetně provádění předepsaných kontrolních prací podle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb.

 

Infolinka

Tel.: 777 464 474

 

Adresa kanceláře

Dům řemeslníku s.r.o.            

Plzeňská 58

150 00 Praha 5

email: info@dum-remeslniku.cz

 

případnou korespondenci zasílejte na tuto výše uvedenou adresu