Tel.:  + 420 777 464 474
E-mail:  info@dum-remeslniku.cz

výměna stoupaček a odstranění azbestu

Nejen domy z první republiky a poválečné éry, ale také velká část těch, které byly postaveny za komunistického režimu, má dnes stoupačky v havarijním stavu. Navíc jsou leckdy zhotoveny ze zdravotně závadných trubek s nebo s obsahem nebezpečného azbestu. Ani ocelové potrubí není ideální, jelikož podléhá korozi. Ta mnohdy vede i k úplnému porušení materiálu, které může skončit průsakem vody, případně vytopením objektu. Pro tyto domy nabízíme komplexní řešení v oblasti stoupacích rozvodů bytových domů. Vyřešíme i potřebné odstranění likvidaci nebezpečného odpadu jako je azbest.

 • v bytech, rodinných domech
 • v nebytových budovách
 • odstranění a likvidace nebezpečného azbestu
 • kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů
 • řešení havariních stavů
 • opravy, výměny včetně nové instalace sanity
 • opravy stoupacího vedení, bytových přípojek a bytových rozvodů
 • opravy odpadního potrubí, odpadních bytových přípojek a sifonů
 • opravy, výměny a nové instalace ventilů, kohoutů, baterií, sifonů a zařizovacích předmětů (vany, umyvadla, WC, ...)


Co obnáší taková výměna stoupaček ?

 • U výměny svislých rozvodů je nutné nejprve odstranit dveře šachty, vypustit vodu z potrubí, odmontovat vodoměry. V dalším kroku se vyřežou ocelové rozvody, které se nahrazují novými rozvody. Průměr všech rozvodů by měl být ve všech patrech stejný, jen v tom nejvyšším patře se umisťuje ten nejdelší vzduchový vyrovnávací díl.
 • Opomenout by se neměla ani tepelná a protihluková izolace.
 • Na zřeteli je nutné mít i požární předpisy.
 • Pakliže je ve stoupačkách i plyn, provádí se při rekonstrukci i výměna plynových rozvodů.
 • Nemusíte se obávat přílišné časové náročnosti, obvykle se výměna stoupaček u jedné bytové jednotky dá realizovat během jednoho dne.
 • V neposlední řadě mějte na paměti, že pokud se rozhodnete správně, snížíte hluk spojený s průtokem vody stupačkami a zároveň i zvýšíte jejich životnost.

Máte nějaké otázky? Volejte našeho odborného poradce: +420 722 566 069